Disclaimer: The following material is being kept online for archival purposes.

Although accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers.

Ziemia – wielki magnesZawartość strony

"Tysiąclecie Geomagnetyzmu"

 1. Słowo wstępne
 2. Wczesne odkrycia
 3. William Gilbert
 4. Halley
 5. Coulomb
 6. Oersted i Ampere
 7. Źelaziak magnetyczny
 8. Gauss i Humboldt
 9. Odkrycia i pomiary
 10. Linie siły Faradaya (linie pola)
 11. Dyskowe dynamo Faradaya
 12. Plamy na Słońcu
 13. Zjawisko dynama na Słońcu
 14. The Earth's Dynamo
 15. Dynamo Ziemi
 16. Burze magnetyczne a prądy pierścieniowe
 17. Magnetosfera
 18. Magnetic Reconnection
 19. Magnetosfery planet
 20. Podsumowanie

Do nauczycieli przedmiotów scisłych


Uwaga: Jeżeli jesteś zaineresowany/a zawartością tej strony, to możesz odwiedzić inne (o wiele większe!) strony tego samego autora na temat magnetyzmu w kosmosie, lotach kosmicznych i astronomii:

            Źyczymy wspaniałych odkryć!

Powrót do spisu treści

Autor i kurator:  Dr. David P. Stern
     Kontakt: Dr.Stern:   audavstern(malpa)erols.com .

Jan Motyka, były student slawistyki Uniwersytetu Sląskiego, a obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych przetłumaczył (w wielkim pośpiechu) tę stronę na język polski. Ewentualne uwagi co do przekładu, a nawet braku znaków diakrytycznych, lub właściwego użycia terminologii proszę kierować na: e-mail: jmotyka_(malpa)excite.com , (jmotyka_(malpa)excite.com), by mogły być skorygowane.

Last updated 20 November 2003

Above is background material for archival reference only.

NASA Logo, National Aeronautics and Space Administration
NASA Official: Adam Szabo

Curators: Robert Candey, Alex Young, Tamara Kovalick

NASA Privacy, Security, Notices